Ronco (เปรู)

ผู้ประกอบการรถโค้ชs

บรรทุกน้ำมันตะวันออกกลางให้ประสิทธิภาพของยางที่ยอดเยี่ยม

RONCO PERU ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมากในธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในเปรู โดยครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งหมายถึงเมืองต่างๆของ Piura, Catacaos, Sechura, Culucana, Mancora และ Chiclayo และยังรวมไปถึงภาคกลางเช่น Andahuaylas และ Cusco โดยหวังว่าจะมีการขยายไปถึงภูมิภาคอื่นในไม่ช้า

RONCO PERU เป็นเจ้าของกลุ่มรถโค้ชผู้โดยสารอันทันสมัย โดยมีรถโค้ชชั้นเดียวและสองชั้นจำนวน 32 คัน เป็นรถ Mercedes Benz และรถบรรทุก 4 คันโดย Freightliner ในการรับส่งผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ RONCO ค้นหาสินค้าคุณภาพสูง ในราคาที่สมเหตุสมผล ในปี 2013 พวกเขาตัดสินใจเลือกใช้ยาง GT Radial ที่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางทั่วประเทศ และกลายมาเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับธุรกิจของพวกเขา

ระยะทาง
รายละเอียด เส้นทาง ระยะทาง (กม.) ราคา / กม.
GT279 ทางราบไปทางทิศเหนือ 160,000 USD$0,0020
GAR821 ทางขึ้นเนินเขาสูง 45,000 USD$0,0080

ข้อความรับรองจากลูกค้า

“เราใช้ยางยี่ห้อ GT Radial ตั้งแต่สองปีที่แล้ว กับรถโค้ชและรถบรรทุกของเรา โดยใช้ยาง GT279 สำหรับรถวิ่งทางราบ และ GAR821 สำหรับเส้นทางขึ้นเนินเขาสูง ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในแง่ของความทนทาน ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร ช่วยเราลดงบประมาณได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับงบประมาณที่เคยเสียให้กับยางแบรนด์อื่นๆ ที่เป็นที่รู้จัก มันไม่คุ้มกับราคาที่สูงเลย”
LIDIBERTO ROJAS

© 2017 Giti Tire Pte. Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ | ข้อตกลงในการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์