รถบรรทุกขนาดเล็ก 4x2

รถส่งของ 4x2

รถบรรทุกขนาดเล็ก 4x2เที่ยวเดียว
ระยะทาง (กม.)
< 300
ระหว่างทาง
ทางลูกรัง (กม.)
1 - 2
ความเร็วเฉลี่ย
(กม. / ชม.)
50 - 100
แผนผังการใช้ยาง ดูสินค้า
  • ปกติในหนึ่งเที่ยวของคุณ ระยะทางในการขับขี่ไม่เกิน 200 กม. ใช่หรือไม่?
  • เส้นทางขับขี่ของคุณมีสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวยเช่น ถนนลูกรัง โคลน 1 - 5 กม. โดยประมาณใช่หรือไม่?
  • รถของคุณบรรทุกเกินน้ำหนักบ่อยหรือไม่? รถของคุณมักจะมีน้ำหนักเกินกว่า 20% ของน้ำหนักที่กำหนดหรือไม่?
  • เมื่อมีการบรรทุกอย่างเต็มกำหนด ความเร็วเฉลี่ยของรถคุณคือ 50 - 80 กม. / ชม. หรือไม่?

© 2017 Giti Tire Pte. Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ | ข้อตกลงในการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์