รถดัมพ์ 4x2

2 ล้อหน้า
+
4 ล้อหลัง

รถดัมพ์ 6x4

2 ล้อหน้า
+
8 ล้อหลัง

รถดัมพ์ 8x4

4 ล้อหน้า
+
8 ล้อหลัง

รถบรรทุกใหญ่ 4x2

+ พ่วง 2 เพลา
(1-1-2)

รถบรรทุกใหญ่ 6x4

+ พ่วง 3 เพลา
(1-2-3)เที่ยวเดียว
ระยะทาง (กม.)
< 50
ระหว่างทาง
ทางลูกรัง (กม.)
2 - 10
ความเร็วเฉลี่ย
(กม. / ชม.)
< 50
แผนผังการใช้ยาง ดูสินค้า
  • รถของคุณคือรถดั้มพ์ใช่หรือไม่? กำลังเครื่องยนต์ 300 แรงม้าใช่หรือไม่?
  • ปกติในหนึ่งเที่ยวของคุณ ระยะทางในการขับขี่คือ 100 กม. หรือไม่?
  • เส้นทางขับขี่ของคุณมีสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวยเช่น ถนนลูกรัง โคลน หรือเส้นทางเหมือง 2 - 3 กม. โดยประมาณหรือไม่?
  • รถของคุณบรรทุกเกินน้ำหนักบ่อยหรือไม่? รถของคุณมักจะมีน้ำหนักเกินกว่า 50% ของน้ำหนักที่กำหนดหรือไม่?
  • เมื่อมีการบรรทุกอย่างเต็มกำหนด ความเร็วเฉลี่ยของรถคุณน้อยกว่า 50 กม. / ชม. หรือไม่?

© 2017 Giti Tire Pte. Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ | ข้อตกลงในการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์