ความยาวพาหนะ: 7 - 10 ม.

ความยาวพาหนะ: ยาวมากกว่า 10 ม.เที่ยวเดียว
ระยะทาง (กม.)
< 50
ระหว่างทาง
ทางลูกรัง (กม.)
ถนนในเมืองเป็นหลัก
ความเร็วเฉลี่ย
(กม. / ชม.)
< 50 or 50 - 80
แผนผังการใช้ยาง ดูสินค้า
  • ปกติในหนึ่งเที่ยวของคุณ ระยะทางในการขับขี่คือ 50 กม. ใช่หรือไม่?
  • คุณขับขี่เส้นทางถนนในเมืองเป็นหลักใช่หรือไม่?
  • เมื่อมีการบรรทุกอย่างเต็มกำหนด ความเร็วเฉลี่ยของรถคุณน้อยกว่า 50 กม. / ชม. หรือระหว่าง 50 - 80 กม. / ชม ใช่หรือไม่?

© 2017 Giti Tire Pte. Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ | ข้อตกลงในการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว | แผนผังเว็บไซต์